Ambassade van België in Qatar
Home Naar België komen Visum voor België

Visum voor België

Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.
 

BELANGRIJK BERICHT

De Belgische Ambassade verheugt zich om de opening aan te kondigen op 14 oktober 2018 van een Visa Application Desk voor België bij de "Joint Visa Application Center” van VFS in Doha.

Dit betekent dat elke visumaanvrager een afspraak zal moeten maken via de website (www.vfsglobal.com/Belgium/Qatar) en zijn visumaanvraag zal moeten indienen bij:

JOINT VISA APPLICATION CENTER OF VFS IN DOHA
3rd Floor (301) Jaidah Square,
Al Matar Street (Airport Road),
Doha, Qatar 
Helpline: +974 4423 1157

De openingsuren voor de visumaanvragen zijn van 09.00 uur tot 15.00 uur.
De openingsuren voor de afhaling van paspoorten zijn van 15.00 uur tot 17.00 uur.
Gelieve ons te volgen op Facebook en de website voor de laatste updates.

Visumaanvragen kunnen enkel nog op de Ambassade ingediend worden tot 14 oktober 2018

U kan slechts een visum bij de ambassade van België aanvragen indien de hoofdbestemming van uw reis België of Luxemburg is.

Visumaanvragers moeten zich persoonlijk aanmelden.

 
Om een afspraak te maken:

Van zondag tot donderdag kunt u tussen 9 u. en 10.30 u. terecht op het nummer (+974) 4493 1499. Wij verzoeken u ons volgende informatie te verstrekken:

 • volledige naam
 • telefoonnummer
 • nationaliteit
 • voorziene vertrekdatum naar het Schengengebied
 • aard van het gevraagd visum: korte duur (voor zaken, toerisme, familie-en vriendenbezoek, medische afspraak) of lange duur (voor studie, familiehereniging, werk in België of in Luxemburg,..)

Geen enkele afspraak zal op een ander ogenblik of op een andere wijze (mail, ambassadeloket,…) worden gegeven.

  
Belangrijke opmerkingen:

 • De personen die geen afspraak hebben krijgen geen toegang tot de ambassade en kunnen hun visumaanvragen niet neerleggen.
 • Iedere afspraak geldt voor één enkele persoon en duurt 15 minuten. Indien de procedure na 15 minuten niet voltooid is dient u een andere afspraak te maken. Het is dan ook in uw belang om voor uw afspraak een volledig dossier voor te leggen dat in orde is, hetgeen onder meer betekent dat uw aanvraagformulier correct ingevuld, gedateerd en getekend is en dat u het juiste bedrag van de consulaire taksen in cash bij u heeft. Het is aangewezen om de Ambassade op voorhand te contacteren via e-mail om het dossier samen te stellen.
 • De behandelingsduur van een visumaanvraag hangt van verscheidene factoren af: de nationaliteit van de aanvrager, de aard van het aangevraagd visum, de voorgelegde documentatie,… Normaal dient een visumaanvraag voor kort verblijf minimaal drie weken vóór de voorziene vertrekdatum worden ingediend. Daar het aantal visumaanvragen tijdens de zomer erg groot is, vooral tijdens de Ramadanperiode, is het aangeraden de aanvraag zo vroeg mogelijk in te dienen indien u tijdens deze periode wenst te vertrekken, rekening houdend met het feit dat een visum niet vroeger dan drie maanden vóór de toegangsdatum in het Schengengebied kan worden afgegeven. 
     
  Voor vele nationaliteiten is een consultatie van de Schengenautoriteiten, die tot 12 dagen kan duren, noodzakelijk. In bepaalde gevallen moet trouwens de visumaanvraag aan de Vreemdelingendienst in België of het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Luxemburg worden voorgelegd. Deze procedure kan acht weken in beslag nemen.
 • Indien u inlichtingen nodig heeft om uw visumdossier samen te stellen of indien u een andere vraag met betrekking tot visa heeft, kan u een e-mail naar de Ambassade sturen: doha@diplobel.fed.be.

 
1 afspraak = 1 persoon = 15 minuten

 

Goedgekeurde via zullen afgehaald kunnen worden tussen 12 u. en 13 u.
 

Nieuwe bijdrage voor visum LANG verblijf - D

Retributieverhoging van 160€ naar 200€ en van 215€ naar 350€ vanaf 01/03/2017.

Sinds 2 maart 2015 wordt er voor de behandeling van bepaalde visumaanvragen lang verblijf (D) een bijdrage gevraagd.

Deze kost kan betaald worden door de aanvrager of een derde persoon (familie, kennis, sponsor, garant, etc.). Het bedrag van deze bijdrage moet overgemaakt worden op het rekeningnummer van Dienst Vreemdelingenzaken in België.

Het betalingsbewijs van deze bijdrage moet voorgelegd worden bij de indiening van de visumaanvraag. Indien de aanvrager geen betalingsbewijs kan voorleggen, dan zal de visumaanvraag onontvankelijk verklaard worden.

Deze bijdrage dient betaald te worden bovenop de handling fee van het visum lang verblijf (handling fee = het equivalent van 180 euro in lokale munt). De handling fee wordt nog steeds geïnd op het moment van de aanvraag. Het is niet omdat de visumaanvraag eventueel gratis is dat de bijdrage niet moet betaald worden.

Gelieve aandachtig de website van de Dienst Vreemdelingenzaken te raadplegen met betrekking tot het bedrag van de bijdrage en de betalingsmodaliteiten.

Aandacht

 • De eventuele bank- en overschrijvingskosten zijn ten laste van de aanvrager of de persoon die de overschrijving uitvoert.
 • Indien u te weinig betaalt, kunt u binnen de 30 dagen het verschuldigde bedrag bijstorten. Indien u niet het bewijs levert dat het bedrag binnen deze termijn betaald werd, zal het gedeeltelijk bedrag dat al betaald werd, niet terugbetaald worden en is de aanvraag onontvankelijk.
 • De bijdrage wordt eveneens niet terugbetaald indien de visumaanvraag wordt geweigerd.
   

Tarieven van de consulaire akten in Doha