Ambassade van België in Qatar
Home Naar België komen Visum voor België

Visum voor België

Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.

Gelieve te noteren dat elke visumaanvrager een afspraak zal moeten maken via de website (www.vfsglobal.com/Belgium/Qatar) en zijn visumaanvraag zal moeten indienen bij:

JOINT VISA APPLICATION CENTER OF VFS IN DOHA
3rd Floor (301) Jaidah Square,
Al Matar Street (Airport Road),
Doha, Qatar 
Helpline: +974 4423 1157

De openingsuren voor de visumaanvragen zijn van 09.00 uur tot 15.00 uur.
De openingsuren voor de afhaling van paspoorten zijn van 15.00 uur tot 17.00 uur. 

 

Nieuwe bijdrage voor visum LANG verblijf - D

Retributieverhoging van 60€ naar 62€, van 200€ naar 204€ en van 350€ naar 358€ vanaf 01/06/2019.

Sinds 2 maart 2015 wordt er voor de behandeling van bepaalde visumaanvragen lang verblijf (D) een bijdrage gevraagd.

Deze kost kan betaald worden door de aanvrager of een derde persoon (familie, kennis, sponsor, garant, etc.). Het bedrag van deze bijdrage moet overgemaakt worden op het rekeningnummer van Dienst Vreemdelingenzaken in België.

Het betalingsbewijs van deze bijdrage moet voorgelegd worden bij de indiening van de visumaanvraag. Indien de aanvrager geen betalingsbewijs kan voorleggen, dan zal de visumaanvraag onontvankelijk verklaard worden.

Deze bijdrage dient betaald te worden bovenop de handling fee van het visum lang verblijf (handling fee = het equivalent van 180 euro in lokale munt). De handling fee wordt nog steeds geïnd op het moment van de aanvraag. Het is niet omdat de visumaanvraag eventueel gratis is dat de bijdrage niet moet betaald worden.

Gelieve aandachtig de website van de Dienst Vreemdelingenzaken te raadplegen met betrekking tot het bedrag van de bijdrage en de betalingsmodaliteiten.

Aandacht

  • De eventuele bank- en overschrijvingskosten zijn ten laste van de aanvrager of de persoon die de overschrijving uitvoert.
  • Indien u te weinig betaalt, kunt u binnen de 30 dagen het verschuldigde bedrag bijstorten. Indien u niet het bewijs levert dat het bedrag binnen deze termijn betaald werd, zal het gedeeltelijk bedrag dat al betaald werd, niet terugbetaald worden en is de aanvraag onontvankelijk.
  • De bijdrage wordt eveneens niet terugbetaald indien de visumaanvraag wordt geweigerd.
     

Tarieven van de consulaire akten in Doha