Naar België komen

Alle informatie voor wie naar België wil komen.

Visum voor België

Alle informatie over het visum voor België.
  1. Laatst bijgewerkt op

Bevoegde autoriteit voor visumaanvragen
Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.

Gelieve te noteren dat elke visumaanvrager een afspraak zal moeten maken via de website (www.vfsglobal.com/Belgium/Qatar) en zijn visumaanvraag zal moeten indienen bij:

JOINT VISA APPLICATION CENTER OF VFS IN DOHA
1st Floor, Al Nuaimi Building,
Next To Oqba Bin Nafie Metro Station,
Airport Road,
Zone 45,
Doha, Qatar
Helpline: +974 4423 1157

De openingsuren voor de visumaanvragen zijn van 09.00 uur tot 15.00 uur.
De openingsuren voor de afhaling van paspoorten zijn van 15.00 uur tot 17.00 uur. 

Houders van een officieel paspoort en familieleden van EU-burgers behouden het recht hun visumaanvraag rechtstreeks in te dienen bij de Belgische Ambassade of het Belgische Consulaat bevoegd voor hun plaats van residentie. In dat geval wordt de visumaanvrager verzocht op voorhand via e-mail een afspraak te maken bij de betrokken missie.Voor alle vragen omtrent visa gelieve volgend e-mailadres te gebruiken: doha.visa@diplobel.fed.be.

 
Nieuwe visumleges kort verblijf sinds 02/02/2020


0-5 jaar: gratis
6-12 jaar: 40 €
+ 12 jaar: 80 €

 
Bijdrage voor visum LANG verblijf - D


Sinds 2 maart 2015 is een bijdrage vereist voor de behandeling van bepaalde aanvragen voor een visum voor lang verblijf (D).

Sinds 1 juni 2020 bedragen de terugbetalingen 63 EUR, 207 EUR of 363 EUR. 

Deze kost kan betaald worden door de aanvrager of een derde persoon (familie, kennis, sponsor, garant, etc.). Het bedrag van deze bijdrage moet overgemaakt worden op het rekeningnummer van Dienst Vreemdelingenzaken in België.

Het betalingsbewijs van deze bijdrage moet voorgelegd worden bij de indiening van de visumaanvraag. Indien de aanvrager geen betalingsbewijs kan voorleggen, dan zal de visumaanvraag onontvankelijk verklaard worden.

Deze bijdrage dient betaald te worden bovenop de handling fee van het visum lang verblijf (handling fee = het equivalent van 180 euro in lokale munt). De handling fee wordt nog steeds geïnd op het moment van de aanvraag. Het is niet omdat de visumaanvraag eventueel gratis is dat de bijdrage niet moet betaald worden.

Gelieve aandachtig de website van de Dienst Vreemdelingenzaken te raadplegen met betrekking tot het bedrag van de bijdrage en de betalingsmodaliteiten.

Aandacht

  • De eventuele bank- en overschrijvingskosten zijn ten laste van de aanvrager of de persoon die de overschrijving uitvoert.
  • Indien u te weinig betaalt, kunt u binnen de 30 dagen het verschuldigde bedrag bijstorten. Indien u niet het bewijs levert dat het bedrag binnen deze termijn betaald werd, zal het gedeeltelijk bedrag dat al betaald werd, niet terugbetaald worden en is de aanvraag onontvankelijk.
  • De bijdrage wordt eveneens niet terugbetaald indien de visumaanvraag wordt geweigerd.