Euthanasieverklaring

  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Iedere Belg, die beschikt over een Rijksregisternummer, kan een euthanasieverklaring afleggen.

Belgische consulaire posten kunnen deze euthanasieverklaring niet ontvangen en/of registreren. Enkel de Belgische gemeenten kunnen dit momenteel doen.

Een correct ingevulde euthanasieverklaring kan gebruikt worden in België, zelfs als deze niet geregistreerd is bij een Belgische gemeente.

Informatie over de geldigheidsvoorwaarden van een correct ingevulde euthanasieverklaring in België vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid

Er is geen zekerheid dat dergelijke euthanasieverklaring ook kan gebruikt worden in het buitenland.